Sikaplan® G-18

ПОЛИМЕРНА PVC МЕМБРАНА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПЕНИ ПОКРИВНИ СИСТЕМИ

Sikaplan® G-18 (дебелина 1.8 mm) е армирана с полиестерна мрежа, многослойна, синтетична, листова, хидроизолационна мембрана на базаа поливинилхлорид (PVC), съдържаща UV стабилизатори и съставки за забавяне на горенето в съответствие с EN 13956. Мембраната се заварява с горещ въздух и е предназначена за директно излагане и използване при всички глобални климатични условия.

  • Устойчива на постоянно излагане на UV лъчи
  • Устойчива на постоянно ветрово натоварване
  • Устойчива на общите въздействия на околната среда
  • Заварява се с горещ въздух
  • Не е необходимо оборудване, използващо открит огън
  • Висока пропускливост на водни пари
  • Рециклируема