Sikaplan® TM-15

ПОЛИМЕРНА МЕМБРАНА ЗА МЕХАНИЧНО ЗАКРЕПЕНИ ПОКРИВНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Sikaplan® TM-15 (дебелина 1.5 mm) е армирана с полиестерна мрежа, многослойна, синтетична, листова, хидроизолационна мембрана за покриви на базата на висококачествен, гъвкав полиолефин (FPO), съдържаща ултравиолетови стабилизатори, забавяща разпространението на огън, в съответствие с БДС EN 13956. Sikaplan® TM-15 е покривна мембрана, която се заварява с горещ въздух, предназначена за директно излагане и за употреба при всякакви атмосферни условия в световен мащаб.

  • Устойчива на постоянно излагане на UV лъчи
  • Устойчива на постоянно ветрово натоварване
  • Устойчива на общите въздействия на околната среда
  • Устойчива на микроорганизми
  • Съвместима със стар битум
  • Заваряване с горещ въздух, без използване на открит огън
  • Рециклируема