Хидроизолиране - хидроизолационните решения предлагани от Сика отговарят на най-високите изисквания.От 1910 г., Сика, водещата компания в хидроизолирането в света, произвежда иновативни и висококачествени продукти, отговарящи на съвременните предизвикателства в строителството.