SikaBond® T-8

Еластично хидроизолационно лепило

SikaBond® T-8 е 1-компонентно хидроизолационно лепило.

  • Бързовтвърдяващ
 
  • Хидроизолиране и залепване с един продукт
  • Изгражда водонепропусклив слой
  • Добра адхезия към различни основи
  • Намалява разпространението на шума и заглушава шума от стъпки
  • Подходящ за директно залепване върху стари керамични плочки
  • Намалява предаваното напрежение между плочките и основата
SikaBond® T-8