Sikalastic®-1K

Еднокомпонентен циментов разтвор армиран с фибри за гъвкаво хидроизолиране и защита на бетон

Sikalastic®-1K е еднокомпонентен, премостващ пукнатини, армиран с фибри разтвор на база цимент, модифициран със специални алкалоустойчиви полимери.

  • Еднокомпонентен продукт, добавя се само вода
  • Отношението на смесване на компонентите може да се променя, така че да се получи желаната консистенция и обработваемост на материала за лесно полагане с четка или маламашка
 
  • Добра устойчивост на свличане и лесно нанасяне върху вертикални повърхности
  • Добра способност за премостване на пукнатини
  • Много добра адхезия върху различни основи като бетон, циментови замазки, камък, керамика, тухли 
  • Може да се нанася върху влажни основи