SikaTop® Seal-107 Elastik

Еластичен хидроизолационен циментов разтвор

SikaTop® Seal-107 Elastik е двукомпонентен, полимер-модифициран, еластичен хидроизолационен разтвор, състоящ се от течен полимер и циментов състав със специални добавки.

 • Лесно нанасяне с четка или фино шпакловане
 
 • Не е необходимо добавяне на вода
 • Готов за смесване, избягват се грешките при приготвяне на разтвора
 • Може да се нанася ръчно или машинно
 • Лесно и бързо смесване
 • Много добра адхезия върху предварително подготвени основи
 • Предпазва бетона от карбонатизация
 • Предпазва бетона от проникване на вода
 • Не действа корозивно
 • Еластичен
 • Може да се нанася по хоризонтални и вертикални повърхности
 • Одобрен за контакт с питейна вода