Sikagard®-715 W

Препарат за премахване на мъхове и плесени

Sikagard®-715 W е препарат на водна основа за премахване на мъхове, лишеи и плесени.

  • Течност на водна основа с отлични почистващи свойства при гладки и порьозни повърхности
 
  • Добро проникване и висока диспергираща способност
  • Не съдържа органични разтворители
  • Не съдържа фосфати
  • Не отделя вредни или дразнещи пари (не е опасен при използване на закрито)
  • Съвместим с най-използваните строителни материали като тухла, естествен камък, бетон, дърво, алуминий, стоманени и пластмасови материали, гумени и лакирани повърхности
  • Не обезцветява и не образува петна по споменатите по-горе материали
  • Не се разглежда като биоцид по смисъла на Директива 98/8/ЕО – не съдържа биоцидни активни съставки
  • Отговаря на изискванията на ЕО Наредба № 648/2004 за детергентите. Състав: < 5 % нейоногенни повърхностно активни вещества, < 5 % фосфонати.