Sikagard®-905 W

Импрегнатор и повърхностен втвърдител за обработка срещу изсолване и избиване на влага

Sikagard®-905 W е готова за употреба, импрегнираща и влагоизолираща смола на водна основа. Sikagard®-905 W е прозрачен след изсъхване.
Sikagard®-905 W образува физическа бариера, предотвратяваща плесени и биологичен растеж.

  • Много нисък вискозитет
  • Почти невидим след изсъхване
  • Може да се покрива с бои или тапети
  • Може да се използва на открито и закрито
  • Не съдържа биоцидни и алгицидни изходни суровини
  • UV устойчив