SikaCeram®-113

Висококачествено циментово лепило, за подови и стенни керамични плочки, за вътрешна и външна употреба, с висока устойчивост на свличане и удължено отворено време за работа. Клас C1TE съгласно EN 12004

SikaCeram®-113 е полимермодифицирана смес на циемнтова основа с подбрани силициеви/кварцови минерални пълнители и специални добавки. Готов за употреба, добавя се само вода. Подходящ е за залепване на керамични плочки по вертикални и хоризонтални, вътрешни и външни повърхности.

  • Много добро сцепление към повечето основи (бетон, циментов разтвор, гипсокартон, тухли, и др.)
  • Лесно нанасяне, отлична обработваемост 
  • Подходящ за нанасяне в слой с дебелина до 10 mm