SikaCeram® LatexGrout

Латексова добавка за подобряване на работата на циментови фугиращи състави

SikaCeram® LatexGrout е синтетична латексова емулсионна добавка, която замества водата за смесване на прахообразни циментови разтвори. При смесване с прахообразния разтвор, тя увеличава адхезията, повърхностната твърдост, гъвкавостта, механичните якости и намалява абсорбцията. Подходяща за смесване със следните разтвори: SikaCeram® SmallGrout, SikaCeram® LargeGrout, SikaCeram® CleanGrout.

  • Повишава адхезията към плочките
  • Повишава повърхностната твърдост
  • Повишава гъвкавостта
  • Повишава механичната якост
  • Намалява абсорпцията