Sikaflex®-11 FC+

Еластичен фугоуплътнител и многофункционално лепило за вътрешна и външна употреба

Sikaflex®-11 FC+ е 1-компонентен, несъдържащ разтворители фугоуплътнител и многофункционално лепило с висока устойчивост на свличане.

  • Не съдържа силикон
  • Много добра адхезия към повечето строителни материали
  • Без необходимост от фугиране при залепване на елементите
  • Добра механична устойчивост
  • Добра устойчивост на атмосферни влияния
  • Абсорбира удар и вибрации
  • Много ниски емисии