SikaWall®-40 Primer

Акрилен грунд за нискоабсорбиращи, гладки основи

SikaWall®-40 Primer е акрилен грунд за нискоабсорбиращи и гладки основи преди нанасяне на машинни мазилки (варо-циментови и гипсо-варови). SikaWall®-40 Primer е микро армиран с целулозни влакна. Съдържа кварцов пясък с подходяща гранулометрия, благодарение на който е възможно постигането на груба повърхностна структура с добро сцепление към основата за безпроблемно нанасяне на последващ слой. За вътрешна и външна употреба.

  • Кварцов пясък, за осигуряване на груба повърхностна структира върху гладки основи 
  • Подобрена адхезия при нанасяне на за последващ слой
  • Микроармиране, осигуряващо оптимална дебелина на слоя
  • Оцветено в червено покритие, за лесно различаване на обработените повърхности 
  • Бързо изсъхване преди нанасяне на следващ слой