Sika® ThermoCoat Fix

Разтвор за залепване на топлоизолационни панели от полистирен

Sika® ThermoCoat Fix е предварително смесен продукт, съдържащ цимент, пясък с избрана гранулометрия, полимери и специални добавки. След смесване с вода, разтвора добива висока обработваемост, осигуряваща добро сцепление с топлоизолационните панели. Sika® ThermoCoat Fix е заводски произведен разтвор за стандартно измазване (GP) на стени, тавани, колони и преградни стени, клас CS IV W2 съгласно EN 998-1, както и лепило за топлоизолационни панели съгласно ETAG 004.

В резултат от използваните високоефективни синтетични смоли, Sika® ThermoCoat Fix позволява лепенето на топлоизолационни панели, като притежава отлично сцепление с материали на циментова основа и топлоизолационни панели от полистирен, както и отлична обработваемост.