РЕШЕНИЯ НА СИКА ЗА БЕТОНИ
Системите и решенията на Сика при бетоните отговарят както на високите изисквания за издръжливост, така и на съвременните методи за полагане на бетон и архитектурни аспекти, в комбинация с екологичните изисквания. Всички тези предимства се допълват от широка гама системи, които могат да се прилагат индивидуално, в зависимост от специфичните нужди на клиента и проекта.