SikaMembran® Universal

ПАРО- / ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА ЗА ФАСАДИ – НИСКА ПАРОПРОПУСКЛИВОСТ

SikaMembran® Universal е рулонна EPDM мембрана с високо съпротивление на дифузия на парите (sd = 62 m) и затова се препоръчва едновременно за топлата (високо налягане на парите) и студената (ниско налягане на парите) страна на конструкцията при повечето климатични условия. SikaMembran® е високоефективна система за контрол на парата, състояща се от различни рулонни EPDM мембрани, осигуряващи пароконтролиращи слоеве и водоустойчиви прегради при окачени фасади.
Подходящи са за повечето климатични условия в комбинация с подходящо лепило.  

  • Хидроизолация и система за контрол на парите с много висока гъвкавост
  • Бързо, лесно и сигурно приложение дори в ъглите
  • Нанесена СЕ маркировка съгласно БДС EN 13984
  • Отговарят на изискванията на БДС EN 13501-1, клас Е за пожарозабавяне под свободно окачване
  • Не е необходимо допълнително механично фиксиране
  • Без предварителна обработка на мембраната
  • Подходящ за неравни основи (шупли в бетон), като основата се изравнява с лепилото
  • Подходящ за условията на обекта
  • Дълготрайно залепване и бариера / уплътняване
  • Устойчив на Озон и UV-устойчив