Sikaflex® Construction+

Уплътнител за фасади от бетон и зидария

Sikaflex® Construction+ е 1-компонентен, втвърдяващ от влагата, еластичен фугоуплътнител.

  • Много добра устойчивост на атмосферни въздействия
  • Деформационна способност ± 35 % (ASTM C 719)
  • Втвърдява без да образува балончета
  • Много добра обработваемост
  • Добра адхезия към много различни основи
  • Не съдържа разтворители
  • Много ниски емисии
 
Sikaflex® Construction+ Sikaflex® Construction+