Sika® Primer-3 N

Грунд за порьозни основи и метали, съдържащ разтворители

Sika® Primer-3 N е съдържащ разтворители, 1-компонентен грунд.

  • Лесен за нанасяне
  • Водоотблъскващ
  • Кратко време за изпарение на разтворителя