Sika® Rundschnur PE

ПОПЪЛВАЩ ПРОФИЛ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА ФУГИ СЪГЛАСНО DIN 18 540

Sika® Rundschnur PE е неабсорбиращ, свиваем, сив на цвят, попълващ профил от полиетилен (PE) със затворена клетъчна структура.

  • Бърз и лесен монтаж
  • Намалява разходната норма на фугоуплътнителя
  • Подобрява показателите на уплътнитяля и лесно обуславя правилните размери на фугата
  • Гъвкав – без поява на балони и мехурчета