Sikaflex® PRO-3 Purform®

Полиуретанов уплътнител за подови настилки и инженерни приложения

Sikaflex® PRO-3 Purform® е 1-компонентен, втвърдяващ от влагата, еластичен, полуретанов уплътнител за уплътняване на различни видове фуги в подови настилики и инженерни съоръжения. Запазва еластичност в голям температурен диапазон, като високата механична и химическа устойчивост осигуряват отлична дълготрайност.

  • Висока деформационна способност: ± 25 % (ISO 11600) и ± 50 % (ASTM C920)
  • Бързо нарастване на механичните показатели
  • Висока механична и химическа устойчивост
  • Висока устойчивост на атмосферни влияния
  • Висока дълготрайност
  • Без образуване на петна (staining) при повечето основи
  • Много ниско съдържание на мономери: се се изисква обучение (REACH, ограничение 2023, приложение 17, запис 74 )
  • Втвърдява без да образува балончета
  • Добро сцепление към повечето строителни материали
 
Sikaflex® PRO-3 Purform® Sikaflex® PRO-3 Purform®