Sikaflex® PRO-3 SL

Висококачествен, саморазливен уплътнител за подови настилки и инженерни приложения

Sikaflex® PRO-3 SL е 1-компонентен, втвърдяващ от влагата, еластичен фугоуплътнител с висока механична и химическа устойчивост.

  • Деформационна способност ± 35 % (ASTM C 719)
  • Много висока механична и химическа устойчивост
  • Втвърдява без да образува балончета
  • Саморазливен
  • Добра адхезия към повечето строителни материали
  • Не съдържа разтворители
  • Много ниски емисии
 
Sikaflex® PRO-3 SL