Sikaflex® PRO-3

ВИСОКОКАЧЕСТВЕН УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ПОДОВИ НАСТИЛКИ И ИНЖЕНЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Sikaflex® PRO-3 е 1-компонентен, втвърдяващ от влагата, еластичен фугоуплътнител с висока механична и химическа устойчивост.

  • Деформационна способност ± 35% (ASTM C 719)
  • Много висока механична и химическа устойчивост
  • Втвърдява без да образува балончета
  • Добра адхезия към повечето строителни материали
  • Не съдържа разтворители
  • Много ниски емисии
 
Sikaflex® PRO-3 Sikaflex® PRO-3