Sikaflex® AT Connection

Универсален уплътнител за съединителни фуги

Sikaflex® AT Connection е 1-компонентен, еластичен фугоуплътнител, който втвърдява от влагата във въздуха.

  • Деформационна способност 25% (БДС EN ISO 9047)
  • Mоже да се боядисва
  • Добра устойчивост на атмосферни влияния
  • Добра адхезия към порьозни и непорьозни основи
  • Не съдържа разтворители
  • Много добра обработваемост
 
Sikaflex® AT Connection Sikaflex® AT Connection