SikaBond®-115 Strong Fix

Моментно лепило за вътрешно приложение

SikaBond®-115 Strong Fix е 1-компонентно строително лепило с висока крайна якост, което залепва към повечето стандартни строителни основи. За вътрешна и защитена външна употреба.

  • Лесно нанасяне
  • Лесно почистване
  • Бързо нарастване на якостта
  • Висока крайна якост
  • Много ниски емисии