Sikaflex®-11 FC Purform®

Многофункционално еластично лепило и фугоуплътнител

Sikaflex®-11 FC Purform® е 1-компонентно, втвърдяващо от влагата, еластично лепило и фугоуплътнител. Използва се за вътрешно и външно многофункционално залепване и уплътняване на фуги. Има надеждно и дълготрайно сцепление към повечето строителни материали.

  • Деформационна способност ± 25 %
  • Лесен за нанасяне, не се свлича
  • Залепва добре към повечето строителни материали
  • Добра механична устойчивост и устойчивост на атмосферни влияния
  • Много ниско съдържание на мономери
  • Не се изисква обучение за безопасна употреба на диизоцианати (REACH)
  • Лепило-уплътнител със CE маркировка
 
Sikaflex®-11 FC Purform® Sikaflex®-11 FC Purform® Sikaflex®-11 FC Purform®