SikaSeal®-106 Construction

Многофункционален строителен уплътнител

SikaSeal®-106 Construction е 1-компонентен, многофункционален, еластичен фугоуплътнител, предназначен за употреба при изграждане и експлоатация на сгради. Притежава добра адхезия към повечето строителни материали. Осигурява водоустойчиво уплътнение, не пожълтява и може да се боядисва. Деформационна способност ± 25%. Вътрешна и външна употреба.

  • Деформационна способност ±25 %
  • Много лесен за нанасяне
  • Ниски напрежения върху основата (не натоварва основата)
  • Добра устойчивост срещу пожълтяване (промяна в цвета)
  • Може да се боядисва