Sika Boom®-590 High Yield

ВИСОКООБЕМНА ЕКСПАНДИРАЩА ПИСТОЛЕТНА ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА

Sika Boom®-590 High Yield е 1-компонентна, експандираща, полиуретанова пяна със специален състав за максимален обем.

  • Професионално нанасяне с пистолет
  • Добри топлоизолационни показатели
  • Много голям обем
  • Ефективно шумозаглушаване
  • Добра адхезия към различни строителни материали
  • 1-компонентна, готова за употреба
  • Втвърдената пяна може да се реже, шлайфа и боядисва