Sika® Aktivator-100

ПРОЗРАЧЕН ПОДОБРИТЕЛ НА АДХЕЗИЯТА НА ОСНОВАТА НА РАЗТВОРИТЕЛ ЗА РАЗЛИЧНИ ОСНОВИ

Sika® Aktivator-100 е безцветен подобрител на адхезия на основата на разтворител, който реагира с влагата и отлага активни групи върху основата. Тези групи действат като връзка между основите и грундовете или уплътнителите / лепилата. Sika® Aktivator-100 е предназначен за обработка на лепилни повърхности преди нанасяне на 1-компонентни полиуретани на Sika.  

  • Лесен за употреба
  • Подобрена адхезия при различни непорьозни основи
  • Кратко време за изпарение на разтворителя
  • Прозрачен