SikaBond® AT Universal

Многофункционално лепило за еластично залепване

SikaBond® AT Universal е еднокомпонентно, несъдържащо разтворители, многофункционално лепило с много добра обработваемост.

  • Не съдържа силикон
  • Не предизвиква корозия
  • Много добра обработваемост
  • Къса нишка на късане
  • Добра начална лепливост и бързо втвърдяване
  • Може да се боядисва
  • Висока адхезионна якост без грунд
  • Добра устойчивост на атмосферни влияния и вода
  • Много добра адхезия към непорьозни и порьозни основи