SikaBond®-52 Parquet

ТИКСОТРОПНО ЕЛАСТИЧНО ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВЕНИ ПОДОВЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ИВИЧНО ЗАЛЕПВАНЕ И РАБОТА С ДИСПЕНСЕР

SikaBond®-52 Parquet е 1-компонентно, несъдържащо разтворители лепило за дървени подове, с добра начална лепливост и слабо стичане.

  • Лепилото позволява шлайфане
  • Подът може да се цикли след 12 часа
  • Еластичен, заглушава шума от стъпки
  • Подходящ за залепване директно върху стари керамични плочки
  • Подходящ за употреба при наличие на подово отопление
  • Много ниски емисии
  • Намалява предаваните напрежения между дървения под и основата
SikaBond®-52 Parquet