Sika MaxTack®

Лепило с висока якост и начална лепливост

Sika MaxTack® е 1-компонентно, несъдържащо разтворители лепило с висока начална лепливост.

  • Висока начална лепливост
  • Закрепване без ленти, пирони и винтове
  • Добра адхезия към различни основи
  • Добра обработваемост
  • На водна основа
  • Може да се боядисва с бои на база водна емулсия
  • За вътрешна употреба по стени и тавани
  • За външна употреба под защитени зони (навеси, балкони) върху стени