SikaBond®-114 Grip Tight

Лепило с висока начална лепливост за вътрешна и външна употреба

SikaBond®-114 Grip Tight е 1-компонентно, строително лепило, на основата на каучукова смола с висока крайна якост, което залепва към повечето често срещани строителни основи.

  • Лесно нанасяне
  • Бърза начална лепливост (залепване)
  • Бързо развитие на якостта
  • Сцепление към широка гама материали