Sikaflex®-112 Crystal Clear

Прозрачно лепило и уплътнител

Sikaflex®-112 Crystal Clear е 1-компонентно, многофункционално лепило и уплътнител с добра начална лепливост, за залепване и уплътняване при повечето строителни основи. За външна и вътрешна употреба.

  • 100 % прозрачен
  • Добра начална лепливост
  • Лепило и уплътнител с поставена CE маркировка
  • Много ниски емисии
Sikaflex®-112 Crystal Clear Sikaflex®-112 Crystal Clear Sikaflex®-112 Crystal Clear