SikaBond®-100 Floor

Лепило за подови настилки

SikaBond®-100 Floor 1-компонентно, несъдържащо разтворители дисперсно лепило.

  • Много лесно разнасяне
  • Нисък разход / голяма покривна способност
  • Подходящ за лепене по мокър способ
  • Подходящ за употреба при подово отопление
  • Подходящ за употреба при столове с колелца