SikaBond®-110 Multi Floor

Лепило за различни типове подови настилки

SikaBond®-110 Multi Floor е 1-компонентно, не съдържащо разтворители дисперсно лепило.

  • Лесно се разнася
  • Нисък разход / голяма покривност
  • Подходящо за лепене по мокър способ
  • Може да се полага върху замазки с подово отопление
  • Може да се използва и когато върху настилката се движат столове с колелца
  • Подходящ за мокро почистване с препарати