SikaBond®-130 Design Floor

Армирано с фибри лепило за подови настилки

SikaBond®-130 Design Floor е 1-компонентно, не съдържащо разтворители, армирано с фибри дисперсно лепило.

  • Лесно се разнася
  • Нисък разход / голяма покривност
  • Армиран с фибри
  • Висока начална и крайна адхезионна якост
  • Устойчив на пластификатори
  • Подходящ за лепене по мокър способ
  • Може да се полага върху замазки с подово отопление
  • Може да се използва и когато върху настилката ще се движат столове с колелца
  • Подходящ за мокро почистване с препарати
SikaBond®-130 Design Floor