SikaBond®-150 Premium Floor

Гъвкаво лепило за различни подови настилки

SikaBond®-150 Premium Floor е еднокомпонентно, не съдържащо разтворители, универсално контактно дисперсно лепило.

  • Лесно се разнася
  • Нисък разход / голяма покривност
  • Висока начална и крайна адхезионна якост
  • Подходящ за лепене по сух и мокър способ
  • Може да се използва върху замазки с подово отопление
  • Може да се използва и когато върху настилката ще се движат столове с колелца
  • Подходящ за мокро почистване с препарати
  • Подходящ за трудни за лепене подови настилки
SikaBond®-150 Premium Floor SikaBond®-150 Premium Floor