Sikafloor®-150

Епоксиден грунд, изравнителен разтвор и замазка

Sikafloor®-150 е 2-компонентна, многофункционална епоксидна смола със слаб мирис и нисък вискозитет, която намира приложение като епоксиден грунд, изравнителен разтвор и замазка.

  • Нисък вискозитет
  • Слаб мирис
  • Добро проникване в основата
  • Добра адхезия
  • Лесно нанасяне
  • Кратки времена на изчакване
  • Многофункционален