Sikafloor®-151

ЕПОКСИДЕН ГРУНД, ИЗРАВНИТЕЛЕН РАЗТВОР И ЗАМАЗКА

Sikafloor®-151 е 2-компонентна, нисковискозна, многофункционална, епоксидна смола. Може да се използва като епоксиден грунд, изравнителен разтвор и замазка.

  • Лесно нанасяне
  • Нисък вискозитет
  • Добра проникваща способност
  • Отлично сцепление
  • Бързо втвърдяване
  • Многофункционален