Sikafloor®-169

Епоксидно свързващо вещество за разтвори, замазки и запечатващи покрития

Sikafloor®-169 е 2-компонентно, нисковискозно, прозрачно, епоксидно свързващо вещество, с ниска степен на пожълтяване, за разтвори, замазки и запечатващи покрития. Подходящ за вътрешна употреба в условия на нормално до тежко и много тежко механично натоварване.

  • Прозрачен
  • Ниско съдържание на летливи органични съединения (VOC)
  • Ниска степен на пожълтяване
  • Добра механична и абразионна устойчивост
  • Нисък вискозитет
  • Многофункционален