Sikafloor®-2530 W

2-компонентно, дисперсно епоксидно покритие

Sikafloor®-2530 W е двукомпонентно, вододисперсно, цветно епоксидно покритие за подове.

  • Добра химична и механична устойчивост
  • Пропускливост на водни пари
 
  • Водоразредим
  • Без мирис
  • Лесно полагане