Sikafloor®-2540 W

2-компонентно, ниско емисионно, епоксидно покритие на водна основа

Sikafloor®-2540 W е двукомпонентно, AgBB одобрено,вододисперсно, цветно, епоксидно покритие за подове.

  • Ниски емисии на VOC / AMC
  • Ниски емисии на частици
  • Добра химична и механична устойчивост
  • Пропускливост на водни пари
  • Водоразредим
  • Без мирис
  • Лесен за нанасяне