Sika® Extender T

Сгъстител за подови системи Sikafloor® на основата на смоли

Sika® Extender T е инертен, фин, бял, влакнест полимерен прах, използван като сгъстител за подови системи Sikafloor®.

  • Позволява регулиране на вискозитета при различни приложения на продуктите Sikafloor®
  • Икономичен, лесен за смесване и употреба
  • Не влияе върху времето за работа и скоростта на втвърдяване на материала
  • Необходимо е дабавяне на много малко количество, за да промени вискозитета на смолата
  • Не е канцерогенен
  • Инертен и нереактивен