Sikafloor®-220 W Conductive

2--компонентен, електростатично проводим епоксидeн грунд

Sikafloor®-220 W Conductive е двукомпонентна епоксидна смола на водна основа с висока електростатична проводимост. Sikafloor®-220 W Conductive е част от различни подови системи. За повече подробности, моля, вижте Информационните листове на системите, посочени в раздел ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИСТЕМАТА.

  • Висока електростатична проводимост
  • Лесно нанасяне
  • Икономичен