Sikafloor®-235 ESD

2-компонентно, епоксидно, електростатично, разсейващо, твърдо-еластично, саморазливно подово покритие

Sikafloor®-235 ESD е 2-компонентно, твърдо-еластично, саморазливно, цветно епоксидно покритие. Sikafloor®-235 ESD е основния износоустойчив слой за системите Sikafloor® Multidur ES-25 ESD и Sikafloor® Multidur ET-25 ESD.

  • Генериране на електростатичен заряд от човешкото тяло < 30 V *
  • Добра механична и химическа устойчивост
  • Лесно полагане
  • Лесно почистване & Водоустойчив
  • Отговаря на изискванията за ESD
  • Отговаря на ESD-изискванията при > 25 % отн.вл./+23°C**