Sikafloor®-381 ECF

2-КОМПОНЕНТНО ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ С ЕЛЕКТРОСТАТИЧНА ПРОВОДИМОСТ И ВИСОКА ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ

Sikafloor®-381 ECF е двукомпонентно, електростатично проводимо, саморазливно, цветно, епоксидно покритие с много висока химическа устойчивост. Епоксиден състав с много високо съдържание на сухо вещество, съгласно метод за изпитване на Deutsche Bauchemie e.V. (Немска Асоциация за строителна химия).

  • Много висока химическа устойчивост
  • Висока механична устойчивост
  • Устойчив на течности
  • Устойчив на абразия
  • Електростатично проводим
  • Възможност за противохлъзгаща повърхност