Sikafloor® Conductive Set

Заземителен комплект за електростатично проводими подове

Sikafloor® Conductive Set е заземителен комплект за свързване на електростатично проводими подови системи към земята.

  • Добра механична устойчивост
  • Рентабилен
  • Лесен монтаж
  • Сигурна връзка