SikaDecor®-803 Nature

Полимер-модифициран циментов разтвор за репрофилиране преди нанасяне на микроциментни разтвори

SikaDecor®-803 Nature е двукомпонентен, полимер-модифициран разтвор на основата на портланд цимент, подбрани добавъчни материали и добавки, за репрофилиране преди нанасяне на декоративни микроциментни покрития.

  • Предварително дозиран
  • Лесен за нанасяне
  • Ниско свиване / съсъхване