SikaTop®-10

Грунд на водна основа за циментови повърхности

  • Грунд на основата на синтетична смола в стирен акрилатни кополимери, съдържа минерален пълнител.
  • Част от Sika® EmotionFloor гама продукти за циментови основи и плочки.

  • Отлична адхезия върху порьозни и стъклени повърхности
  • Предотвратява загубата на вода в основата
  • Икономичен
  • Повишава дълготрайността
  • Устойчив на алкално pH
  • Готов за употреба
  • Лесен за употреба
  • За основи с по-високо съдържание на влага