Sikafloor®-3240

2-КОМПОНЕНТНА ПОЛИУРЕТАНОВА ТВЪРДО-ЕЛАСТИЧНА САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА СИСТЕМА С НИСКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Sikafloor®-3240 е двукомпонентна, цветна, саморазливна, твърдо-еластична, полиуретанова смола, с много високо съдържание на сухо вещество, съгласно метод за изпитване на Deutsche Bauchemie e.V. (Немска Асоциация за строителна химия). Sikafloor®-3240 използва уникалната i-Cure технология на Sika за подобряване на естетиката и намаляване на чувствителността на материала към влажността на околната среда по време на нанасяне.

  • Гъвкав, твърдо-еластичен
  • Премоства пукнатини
  • Възможност за нанасяне върху асфалтови основи (мастик асфалт)
  • Добра химическа и механична устойчивост
  • Не съдържа разтворители, ниски емисии на летливи органични съединения
  • Възможност за направа на противохлъзгаща повърхност
  • Лесно нанасяне и почистване
  • Икономичен
  • Нечувствителен към влага