Sikafloor®-21 PurCem®

Саморазливна, полиуретанова хибридна подова замазка за среден до тежък режим на експлоатация

Sikafloor®-21 PurCem® е многокомпонентна, цветна, саморазливна, полиуретанова хибридна замазка на водна основа. Има гладка, матова, непропусклива, твърда, износоустойчива повърхност. Обикновено се нанася с дебелина 3–6 mm.

  • Добра химическа устойчивост
  • Висока механична устойчивост
  • Висока температура на встъкляване
  • Не образува петна, без мирис
  • Не съдържа летливи органични съединения (VOC)
  • Може да се нанася върху основи с високо съдържание на влага (бетон на 7 дневна възраст или матово влажна повърхност)